Práci overuje certifikačná agentúra ANCCP dodržiavanie požiadaviek normy OHSAS 18001: 2007 (Systémy manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) ako „nezávislý“ certifikačný orgán vo vzťahu k spoločnosti vyhodnotené.

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci umožňuje spoločnosti umiestniť sa na trhu, pričom sa môže pochváliť dodržiavaním princípov a kritérií „bezpečnosti“ a „pozornosti voči zamestnancovi a spolupracovníkom“ uplatniteľných na ich výrobné procesy a štandardizovaných a medzinárodne uznávané.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o túto certifikáciu

Certifikát OHSAS 18001: 2007 je možné získať od spoločností pôsobiacich v každom sektore výrobkov. Spoločnosti, ktoré sú certifikované, sú firmy, ktoré majú záujem o:

 • byť kvalifikovaní na účasť na verejných súťažiach alebo tendroch;
 • poskytnúť dôveryhodnosť vonkajšej časti svojho systému riadenia;
 • odstrániť alebo minimalizovať riziko voči zamestnancom alebo iným zainteresovaným stranám potenciálne vystaveným zdravotným a / alebo bezpečnostným rizikám na pracovnom logu;
 • získať príspevkové zníženie poistného INAIL;
 • mať nepretržitý stimul na zlepšenie svojej obchodnej výkonnosti z hľadiska bezpečnosti;
 • byť kvalifikovaní dodávateľmi.

Integrované riadenie systémov

Aj norma OHSAS 18001: 2007 a najmä nová verzia tohto štandardu ISO 45001 (ktorá nadobudne platnosť v nadchádzajúcich mesiacoch) je normou štruktúrovanou tak, aby dopĺňala zásady iných systémov riadenia, najmä EN ISO 9001: 2015 a EN ISO 14001: 2015. Certifikačná agentúra ANCCP navrhuje spoločnostiam certifikáciu systému integrovaného systému, ktorý zvyšuje:

 • optimalizácia zdrojov;
 • uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti na pracovisku v súlade s environmentálnymi predpismi a inými príslušnými vnútroštátnymi predpismi;
 • efektívnejšie riadenie aspektov „systému“ spoločnosti;
 • zapojenie ľudských zdrojov.

Ak chcete požiadať o informácie, vyplňte formulár

*Povinné polia

  Menu